REDSEA NO3 : PO4 – X 1000ML

670.000

Giải pháp hoàn chỉnh và an toàn cho rạn san hô trong việc :
– Kiểm soát và giảm nitrat và an toàn
– Duy trì mức nitrate và phosphate ở nồng độ chuẩn .
– Thúc đẩy tăng trưởng và tạo màu san hô

 

NO3 : PO4 - X 1000ML REDSEA
REDSEA NO3 : PO4 – X 1000ML