BƠM VI LƯỢNG GHL DOSER 2.1 STAND ALONE – GHL

16.120.000

Bơm vi lượng GHL Doser 2.1 Stand Alone là thế hệ mới nhất của bơm vi lượng tốt nhất thế giới hiện nay, được sản xuất bởi GHL, CHLB Đức.

Bơm vi lượng GHL Doser 2.1 Stand Alone có thể được lập trình để hoạt động độc lập mà không cần thông qua Profilux, hoặc sử dụng để điều khiển GHL Doser 2.1 Slave.

Bơm vi lượng GHL Doser 2.1 có độ chính xác tuyệt đối, cực kỳ ổn định, đáng tin cậy và có phần cứng thuộc loại “over engineered”.

Doser 2.1 Stand Alone - GHL
BƠM VI LƯỢNG GHL DOSER 2.1 STAND ALONE – GHL