TẤT LỌC THÔ 4 INCH – BUBBLE MAGUS

120.000

  • Tất lọc thô Bubble Magus 4 inch rất quan trọng trong hệ thống lọc bể cá cảnh đặc biệt là các bể cá cảnh biển và san hô, giúp loại bỏ chất thải rắn, thô và các tạp chất khác trước khi đi vào hệ thống lọc chính.
  • Kích thước : 400 x Ø103
  • Đường kính cổ tất: 4 inch ~ 103mm
  • Dùng cho ống nước: từ Ø21 đến Ø34
Tất lọc thô cho bể cá cảnh biển Bubble Magus 4 inch
TẤT LỌC THÔ 4 INCH – BUBBLE MAGUS