Cá Nẻ Sọc – Convict Tang

Cá Nẻ Sọc – Convict Tang là một dòng cá phổ biến họ nhà Tang.