DUNG DỊCH LÀM SẠCH SAN HÔ CORAL DIP 30ML – CONTINUUM AQUATICS

490.000

Continuum Coral Dip một chất làm sạch, điều hòa dự phòng và sẽ hỗ trợ san hô thích nghi với môi trường mới của chúng. Nó an toàn để nhúng san hô mềm và đá, hải quỳ, nấm và  sps. Nó rất tốt để làm sạch các cơ sở hoặc bể san hô như một lần lau hoặc ngâm giữa các lần sử dụng.

Medtec Professional Dip rất mạnh, nó có khả năng làm sạch gấp hơn 26 lần so với hầu hết các loại cạnh tranh. Đây là cách ngâm rửa nhẹ nhàng hơn và thích nghi hơn nhiều so với nhiều cách ngâm khác, nhưng nó rất hiệu quả.

Cho phép đặt hàng trước

CORAL DIP 30ML – CONTINUUM AQUATICS (OD-Aqua)
DUNG DỊCH LÀM SẠCH SAN HÔ CORAL DIP 30ML – CONTINUUM AQUATICS

Available on backorder