• W1: Chế độ Sóng cổ điển từ xa nút lên / xuống để điều chỉnh các dạng sóng giữa một hoặc nhiều máy bơm cùng một lúc.
  • W2: Chế độ sóng hình sin: một hoặc nhiều máy bơm có thể hoạt động cùng lúc ở chế độ này, tốc độ dòng chảy thay đổi từ 30-100% và điều chỉnh lưu lượng trông giống như đường cong hình sin.
  • Khác: Chế độ sóng ngẫu nhiên: một hoặc nhiều máy bơm có thể hoạt động cùng một lúc, đây là chế độ thay đổi công suất máy bơm ngẫu nhiên vào một ngày ngẫu nhiên mọi lúc mà không cần quy định.
  • H: Chế độ sóng không đổi; Một hoặc nhiều máy bơm có thể hoạt động cùng một lúc.
  • C: Chuyển sang chế độ dòng chảy: Cần vận hành đồng thời hai máy bơm Sau đó chúng chuyển từ sóng sang dòng luân phiên P1 làm việc, P2 dừng, P2 làm việc, P1 dừng luân phiên.
  • Chế độ nguồn cấp dữ liệu:nhấn nhanh nút dừng, máy bơm ngừng hoạt động trong 10 phút để cá ăn.