REDSEA POTASSIUM+ ( TRACE COLORS B ) 500ML

360.000

POTASSIUM + Supplement chứa kali và boron có liên quan đến nhiều quá trình sinh học, một trong số đó là sản xuất các sắc tố màu đỏ trong mô mềm của san hô.

Kali đóng một vai trò thiết yếu trong việc vận chuyển các chất dinh dưỡng san hô trong mô mềm (bao gồm các chất dinh dưỡng được cung cấp bởi zooxanthellae). Kali và boron ảnh hưởng đáng kể đến độ kiềm của mô mềm của san hô và sự hình thành aragonit trong bộ xương của san hô. Kali có liên quan đến các protein chromo đỏ.

POTASSIUM+ ( TRACE COLORS B ) 500ML TĂNG MÀU ĐỎ CHO SAN HÔ - REDSEA
REDSEA POTASSIUM+ ( TRACE COLORS B ) 500ML