REN CÁI NỐI ỐNG 2 ĐẦU CHO HỆ THỐNG LỌC BỂ CÁ – SANKING

8.000

Ren cái nối 2 đầu sử dụng để nối cái phụ kiện với nhau, sử trong trong hệ thống kỹ thuật lọc bể cá cảnh biển

Placeholder
REN CÁI NỐI ỐNG 2 ĐẦU CHO HỆ THỐNG LỌC BỂ CÁ – SANKING