BỘ ĐO NỒNG ĐỘ NO3 CHO BỂ CÁ CẢNH BIỂN SALIFERT NITRATE TEST KIT

420.000

Salifert NO3 Nitrate Test Kit giúp chúng ta đo được nồng độ NO3 trong bể san hô một cách chính xác để có thể dễ dàng kiểm soát chỉ số mong muốn.

Bộ đo nồng độ Nitrat NO3 bể cá cảnh biển Salifert Nitrate test kit
BỘ ĐO NỒNG ĐỘ NO3 CHO BỂ CÁ CẢNH BIỂN SALIFERT NITRATE TEST KIT