AF AMINO MIX 50ML – AQUAFOREST

600.000

  • AF Amino Mix được coi là sản phẩm cung cấp amino axit một trong những nguồn năng lượng chính cho tất cả các loại san hô đặc biệt với bể dinh dưỡng thấp (ULNS).
  • Nó thúc đẩy sự trao đổi chất, giúp tăng trưởng sự phát triển cho san hô.
  • Sản phẩm nên sử dụng kết hợp cùng với AF Vitality.

Liều dùng: 1 giọt AF Amino Mix cho 100l nước, sử dụng 2 ngày / lần.

Cho phép đặt hàng trước

Aquaforest - Thức ăn san hô AF Amino Mix 50ml
AF AMINO MIX 50ML – AQUAFOREST

Available on backorder