AF AMINO MIX 10ML – AQUAFOREST

250.000

  • AF Amino Mix được coi là sản phẩm cung cấp amino axit một trong những nguồn năng lượng chính cho tất cả các loại san hô đặc biệt với bể dinh dưỡng thấp (ULNS).
  • Nó thúc đẩy sự trao đổi chất, giúp tăng trưởng sự phát triển cho san hô.
  • Sản phẩm nên sử dụng kết hợp cùng với AF Vitality.

Liều dùng: 1 giọt AF Amino Mix cho 100l nước, sử dụng 2 ngày / lần.

Aquaforest - Thức ăn san hô AF Amino Mix 10ml
AF AMINO MIX 10ML – AQUAFOREST