AF POWER FOOD 30G – AQUAFOREST

450.000

  • Thức ăn dạng bột cho tất cả các dòng san hô, đặc biệt là SPS. AF Power food là hỗn hợp của sinh vật phù du giàu dinh dưỡng và tảo nguyên chất, với tinh chất giàu protein từ động vật có vỏ.

Liều dùng: 1 muỗng AF Power Food cho mỗi 100l (27 US gal) nước.

Cho phép đặt hàng trước

Aquaforest - Thức ăn san hô AF Power Food 30G
AF POWER FOOD 30G – AQUAFOREST

Available on backorder