AF COMPONENT A 2000ML – AQUAFOREST

Aquaforest Component A được thiết kế để sửa chữa những thiếu hụt nhỏ của Stronti và Bari trong bể cá cảnh biển. Công thức độc đáo được tạo ra dựa trên tỷ lệ stronti và bari giống như nước biển tự nhiên.

Liều lượng: Sử dụng trong bể cá rạn san hô hỗn hợp 5 ml mỗi 100 l nước mỗi tuần một lần.

Liều cũng có thể được điều chỉnh theo mức tiêu thụ Canxi – 1 ml cho mỗi 20 ppm/100 l nước.