AF COMPONENT C 200ML – AQUAFOREST

Aquaforest Component C được thiết kế để bổ sung cho sự thiếu hụt nhỏ iốt ( Iodine) và flo (Flo) trong bể cá biển.

AF Component C đảm bảo giữ cho hàm lượng iốt và flo trong nước ở mức như trong nước biển tự nhiên. Thành phần C tăng cường màu sắc  xanh và tím, và cũng nhấn mạnh màu trắng của san hô SPS

Liều lượng: Sử dụng trong bể cá rạn san hô hỗn hợp 5 ml mỗi 100 l nước mỗi tuần một lần.

Liều cũng có thể được điều chỉnh theo mức tiêu thụ Canxi – 1 ml cho mỗi 20 ppm/100l nước.