TROPIC MARIN POTASSIUM 500ML (KALI)

430.000

Tropic Marin Potasium là sản phẩm giúp bổ sung chất kali dành cho bể cá cảnh biển của bạn. Kali là một chất dinh dưỡng vi lượng quan trọng cho tất cả các sinh vật sống.

Liều dùng: Dùng 10 ml Tropic Marin Potasium cho 100L nước sẽ làm tăng nồng độ kali trong nước thêm 10 mg / L.

Không nên vượt quá liều 20 mg / l kali trên 100 L nước mỗi ngày.

*Lưu ý: Kali có trong nước biển với nồng độ khoảng 408 mg / L. Do đó, nồng độ kali phải được xác định cẩn thận bằng các bộ Kit test.

Tropic Marin Potassium/Kali 500ml - Chất bổ sung vi lượng Kali cho bể cá cảnh biển và san hô
TROPIC MARIN POTASSIUM 500ML (KALI)