TROPIC MARIN NITRITE/NITRATE-TEST

400.000

Tropic Marin Nitrite/Nitrate-Test  bộ đo giúp xác định nồng độ NO2/NO3 trông bể cá nước mặn

Nitrite / Nitrate – Tối đa 50 Lần đo

Cho phép đặt hàng trước

Tropic Marin Nitrite/Nitrate-Test - Bộ đo nồng độ NO2/NO3 cho bể cá cảnh biển
TROPIC MARIN NITRITE/NITRATE-TEST

Available on backorder