REDSEA NITRATE PRO TEST KIT – BỘ ĐO NỒNG ĐỘ NO3 TRONG BỂ CÁ CẢNH BIỂN VÀ SAN HÔ

720.000

  • Tên sản phẩm: NO3 Pro
  • Độ chính xác : 0.125ppm
  • Phạm vi: 0 – 64ppm
  • Kiểu test: So sánh màu sắc
  • Số lần test: 100

Cho phép đặt hàng trước

Nitrate pro test kit mang đến nhanh chóng và chính xác kết quả nồng độ NO3 trong hồ cá độ chính xác lên tới 0,125ppm.
REDSEA NITRATE PRO TEST KIT – BỘ ĐO NỒNG ĐỘ NO3 TRONG BỂ CÁ CẢNH BIỂN VÀ SAN HÔ

Available on backorder