TROPIC MARIN POTASSIUM-TEST PROFESSIONAL (K)

790.000

Tropic Marin Kali Test Professional có thể cho kết quả chính xác về nồng độ kali với độ phân giải cao 5mg/L

Cho phép đặt hàng trước

Tropic Marin Potassium (K) Professional Testkit - Bộ đo nồng độ Kali cao cấp cho bể cá cảnh biển
TROPIC MARIN POTASSIUM-TEST PROFESSIONAL (K)

Available on backorder