REDSEA FOUNDATION A CALCIUM+ 1000ML

520.000

Calcium Foundation A Redsea 1000ml/1L

Khi pha 1ml /100 l nước Ca trong hồ cá tăng lên 2ppm

 

 

Cho phép đặt hàng trước

Redsea Foundation A Calcium+ 1000ml ( 1 lit ) - Hóa chất bổ sung Canxi cho bể cá cảnh biển và san hô
REDSEA FOUNDATION A CALCIUM+ 1000ML

Available on backorder