AF NITRATE (NO3) PRO TESTKIT – AQUAFOREST

420.000

AF Nitrate Pro Testkit được thiết kế để test nhanh các ion nitrat (NO3) trong bể cá cảnh biển.

  • Nitrat trong nước là kết quả cuối cùng của quá trình lọc sinh học. Nồng độ nitrat cao gây ra sự phát triển của tảo không mong muốn.
  • Nồng độ nitrat trong bể cá rạn san hô nên là 2-5 mg / l (ppm).
  • Bộ Test AF KH Alkalinity Pro có thể thực hiện khoảng 40 lần đo
Aquaforest - Bộ đo nồng độ NO3 trong bể cá cảnh biển AF Nitrate Pro Test Kit
AF NITRATE (NO3) PRO TESTKIT – AQUAFOREST