REDSEA ALGAE CONTROL MULTI TEST KIT NO3-PO4

1.200.000

  • Tên sản phẩm: NO3 Pro /PO4 Pro
  •  Độ chính xác: 0.125ppm /0.02ppm
  • Phạm vi:0 – 64ppm /  0 – 5ppm
  •  Kiểu test: So sánh màu sắc
  • Số lần test : 100/100
Redsea Algae Control Nitrate Phosphate Pro Test Kit - Bộ đo nồng độ NO3 PO4 cho bể cá cảnh biển và san hô
REDSEA ALGAE CONTROL MULTI TEST KIT NO3-PO4