AF CALCIUM/CA PRO TESTKIT – AQUAFOREST

400.000

  • AF Calcium/Ca Pro Test Kit là bộ đo nồng độ canxi trong bể cá cảnh biển
  • Mức Canxi nên được duy trì trong khoảng từ 450 mg/l (ppm).
  • Bộ Test AF Calcium/Ca Pro d có thể thực hiện 55 – 60 lần đo
Aquaforest - Bộ đo nồng độ Canxi trong bể cá cảnh biển AF Calcium Pro Test Kit
AF CALCIUM/CA PRO TESTKIT – AQUAFOREST