AF ALKALINITY/KH PRO TESTKIT – AQUAFOREST

350.000

  • AF KH Alkalinity Pro Testkit được thiết kế để có thể dễ dàng nhanh chóng đo được độ cứng Cacbonat (dKH) và độ kiềm Alkalinity (meg/L) trong nước biển.
  • Chỉ số nồng độ KH được đề nghị trong khoảng: 6.5 – 8.0 dKH.
  • Bộ Test AF KH Alkalinity Pro Testkit có thể thực hiện 78 – 100 lần đo
Aquaforest - Bộ đo nồng độ KH trong bể cá cảnh biển AF Alkalinity/KH Pro Test Kit
AF ALKALINITY/KH PRO TESTKIT – AQUAFOREST