TROPIC MARIN PHOSPHATE-TEST

400.000

Tropic Marin Phosphate Test bộ đo giúp xác định nồng độ PO4 trong bể cá nước mặn

Phosphate / PO4 –  Tối đa 50 lần xét nghiệm

Cho phép đặt hàng trước

Tropic Marin Phospate-Test - Bộ đo nồng độ PO4 trong bể cá nước mặn TM
TROPIC MARIN PHOSPHATE-TEST

Available on backorder