TROPIC MARIN PHOSPHATE (PO4) TEST PROFESSIONAL

500.000

Tropic Marine Phosphate-Test Professional giúp nồng độ phốt phát có thể được xác định với độ chính xác đặc biệt cao trong khoảng nồng độ thấp trong khoảng từ 0,01 đến 1 mg / L

Cho phép đặt hàng trước

Tropic Marin Phosphate (PO4) Professional Testkit - Bộ đo nồng độ Photphat cao cấp cho bể cá cảnh biển
TROPIC MARIN PHOSPHATE (PO4) TEST PROFESSIONAL

Available on backorder