REDSEA FOUNDATION A CALCIUM+ 5000 ML

2.400.000

Calcium Foundation A Redsea 5000ml/5L

Khi pha 1ml /100 l nước Ca trong hồ cá tăng lên 2ppm

 

 

Cho phép đặt hàng trước

Redsea Foundation A Calcium+ 5000ml ( 5 lit ) - Hóa chất bổ sung Canxi cho bể cá cảnh biển và san hô
REDSEA FOUNDATION A CALCIUM+ 5000 ML

Available on backorder