AF CA PLUS 2000ML – AQUAFOREST

Aquaforest Ca Plus là công thức đậm đặc để nâng cao hàm lượng canxi trong bể cá cảnh biển.

  • Liều dùng: Sử dụng 10 ml AF Ca Plus 200ml làm tăng mức canxi thêm 15 mg / l (ppm) trong 100 l (27 US gal) nước.
  • Mức canxi khuyến nghị trong bể san hô là 380-460 / l (ppm).
  • Liều tối đa hàng ngày là 20 ml Ca Plus trên 100 l (27 US gal) nước.