AF CALCIUM 850G – AQUAFOREST

490.000

Aquaforest Calcium Powder 850G là một sản phẩm dạng bột để duy trì nồng độ canxi và điều chỉnh độ pH trong bể cá rạn san hô

Liều dùng: Hòa tan 50g bột AF Canxi 850g trong 1000 ml nước RODI.

  • Sử dụng 100 ml dung dịch Canxi với 100l nước sẽ tăng nông độ Canxi lên 18 mg/l (ppm).
  • Mỗi 10g Canxi với 100l nước sẽ tăng nồng độ canxi lên khoảng 36 mg/l (ppm).
  • Chúng tôi khuyên bạn không nên tăng nồng độ canxi hơn 20 ppm mỗi ngày.
Aquaforest - Chất nền tảng bổ sung Canxi dạng bột AF Calcium Powder 850G
AF CALCIUM 850G – AQUAFOREST