AF KH PLUS 200ML – AQUAFOREST

350.000

Aquaforest AF KH Plus là giải pháp nâng cao độ cứng cacbonat (KH) trong bể cá cảnh biển.

  • Liều dùng: Sử dụng 10 ml dung dịch AF KH Plus làm tăng độ KH thêm 0,25 dKH trong 100 l (27 US gal) nước.
  • Nồng độ KH / Alkalinity trong bể san hô nên trong khoảng 6,5 -8,5 dKH.
  • Liều tối đa không tăng dKH quá 0,5 dKH mỗi 24 giờ.

Cho phép đặt hàng trước

Aquaforest - Chất nền tảng bổ sung KH / Alkalinity cho bể cá cảnh biển AF KH Plus 200ml
AF KH PLUS 200ML – AQUAFOREST

Available on backorder