HÓA CHẤT BỔ SUNG IODI+ CHO HỒ CÁ BIỂN – PRODIBIO

790.000

Iodi+ cung cấp lượng I ốt cần thiết cho san hô cứng phát triển, đồng thời kích thích tăng trưởng màu sắc ở san hô.

HÓA CHẤT BỔ SUNG Iodi+ CHO HỒ CÁ BIỂN – PRODIBIO
HÓA CHẤT BỔ SUNG IODI+ CHO HỒ CÁ BIỂN – PRODIBIO