KORALLEN ZUCHT BIO-MATE 50ML

1.600.000

Bio-Mate là một chủng vi khuẩn-vi sinh cao cấp được thiết kế đặc biệt giúp phân hủy mùn hữu cơ các chất phân hủy thường được gọi là mulm. Mulm xuất hiện dưới dạng vật liệu mảnh vụn màu nâu xám lắng xuống khắp bể. Bio-Mate có thể chủ động làm sạch đá sống và chất nền của bạn bằng cách giới thiệu và xâm chiếm chủng vi khuẩn đặc biệt này trong hệ thống của bạn.

  • Liều dùng: sử dụng 1 giọt KZ Bio-Mate 50ml cho mỗi 100L ( 27 US Gal) nước mỗi tuần 2 lần.
Vi sinh cao cấp Korallen Zucht Bio Mate 50ml
KORALLEN ZUCHT BIO-MATE 50ML