MUỐI VI SINH TROPIC MARIN SYN BIOTIC 25KG

2.550.000

Muối vi sinh Tropic Marin SYN BIOTIC là muối biển tinh khiết sản xuất theo tiêu chuẩn dược phẩm với vi sinh probiotic và thức ăn vi sinh prebiotic

 

Muối vi sinh Tropic Marin SYN BIOTIC là muối biển tinh khiết sản xuất theo tiêu chuẩn dược phẩm với vi sinh probiotic và thức ăn vi sinh prebiotic
MUỐI VI SINH TROPIC MARIN SYN BIOTIC 25KG