MUỐI AF REEF SALT 22KG – AQUAFOREST

1.850.000

AF Reef Salt 22Kg là Muối biển tổng hợp hoàn toàn được tạo ra cho san hô nuôi cấy. Công thức được nghiên cứu để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh vật biển.

Thông số môi trường bể

 • 24 ° C 75,2 ° F
 • Cl 19000-19500 mg / I
 • Na 9720-11880 mg / l
 • Mg 1300-1360 mg / l
 • S 810-990 mg / I
 • Ca 410-430 mg /
 • K 360-380 mg / l
 • F 1,2-1,3 mg /l
 • B 4,05 5,0 mg / l
 • Sr 7,2-8,8 mg / I
 • dKH 7,4-8,2
Aquaforest - Muối cho bể san hô AF Reef Salt 22kg
MUỐI AF REEF SALT 22KG – AQUAFOREST