TROPIC MARIN PRO REEF SALT 25KG ( THÙNG NHỰA )

2.350.000

Muối Tropic Marin Pro Reef Salt  chứa tất cả các nguyên tố chính và vi lượng của nước biển nhiệt đới theo tỷ lệ tự nhiên và không có chất phụ gia nhân tạo cũng như nitrat và phốt phát.

 

Muối Tropic Marin Pro Reef Salt  chứa tất cả các nguyên tố chính và vi lượng của nước biển nhiệt đới theo tỷ lệ tự nhiên và không có chất phụ gia nhân tạo cũng như nitrat và phốt phát.
TROPIC MARIN PRO REEF SALT 25KG ( THÙNG NHỰA )