MUỐI AF SEA SALT 22KG – AQUAFOREST

1.650.000

AF Sea Salt  là muối biển tổng hợp hoàn toàn được tạo ra cho san hô nuôi cấy. Công thức được nghiên cứu để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh vật biển. Các vi chất dinh dưỡng và các chất dinh dưỡng đa lượng có trong công thức đáp ứng nhu cầu của san hô cho sự tăng trưởng và sắc tố thích hợp. 

AF Sea Salt  là muối biển tổng hợp hoàn toàn được tạo ra cho san hô nuôi cấy. Công thức được nghiên cứu để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh vật biển. Các vi chất dinh dưỡng và các chất dinh dưỡng đa lượng có trong công thức đáp ứng nhu cầu của san hô cho sự tăng trưởng và sắc tố thích hợp. 
MUỐI AF SEA SALT 22KG – AQUAFOREST