AF PRO BIOS 10ML – AQUAFOREST

250.000

  • Một thành phần độc đáo của các chủng vi khuẩn sinh học được lựa chọn đặc biệt để đẩy nhanh quá trình phân hủy chất hữu cơ.
  • Lắc đều trước khi sử dụng
  • Liều dùng: 1 giọt/100 lít nước
Aquaforest - Vi sinh cho bể cá cảnh biển AF Pro BioS 10ml
AF PRO BIOS 10ML – AQUAFOREST