TROPIC MARIN NP BACTO BALANCE 1000ML

750.000

TROPIC MARINE NP BACTO BALANCE là hỗn hợp các hợp chất hữu cơ được lựa chọn để làm giảm lượng của nitrat và phốt phát trong nước.

  • Liều lượng hàng ngày đối với từng độ tuổi của bể cá:
  • Từ 0-1 tuổi : không vượt quá 0,25 ml cho mỗi 100 L nước bể cá.
  • Bể trung bình từ 1-2 tuổi liều lượng lên tới 0,5 ml cho mỗi 100L nước bể cá.
  • Đối với bể trưởng thành > 2 tuổi từ 0,5 đến 1 ml cho mỗi 100L nước bể cá

 

Tropic Marin NP-Bacto-Balance 1000ml - Giảm nồng độ NO3 PO4 trong bể cá cảnh biển và san hô
TROPIC MARIN NP BACTO BALANCE 1000ML