KORALLEN-ZUCHT ZEOLIFE 1000ML

980.000

ZEOlife là chất bổ sung được phát triển để bắt đầu và tăng tốc các quá trình trao đổi chất nhất định trong bể. Làm giảm nitrat và photphat khi sử dụng thường xuyên.

  • Liều dùng: Sử dụng 1000ml KZ ZEOzym cho 5000L ( 1250 US Gal) nước khi sử dụng lần đầu tiên hoặc nếu bể của bạn gặp vấn đề hoặc sự cố
  • Liều lượng sử dụng lâu dài: 3ml cho mỗi 100L nước hàng ngày

Cho phép đặt hàng trước

Korallen Zucht ZEOlife 1000ml
KORALLEN-ZUCHT ZEOLIFE 1000ML

Available on backorder