HÓA CHẤT BỔ SUNG STRONTI+ CHO HỒ CÁ BIỂN – PRODIBIO

790.000

Stronti+ cung cấp lượng Strontium cần thiết cho sự phát triển của san hô cứng , tăng cường sản sinh và phát triển các tảo coralline có lợi

HÓA CHẤT BỔ SUNG STRONTI+ CHO HỒ CÁ BIỂN – PRODIBIO
HÓA CHẤT BỔ SUNG STRONTI+ CHO HỒ CÁ BIỂN – PRODIBIO