AF MAGNESIUM 750G – AQUAFOREST

420.000

Aquaforest Magnesium 750G là hóa chất bổ sung Magie dạng bột trong bể cá rạn san hô

Liều dùng: Hòa tan 10g bột AF Magnesium 750G trong 1000 ml nước RODI.

  • Mỗi 100ml dung dịch Magiê  cho 100l nước làm tăng nồng độ Magiê lên 1,2 mg/l (ppm).
  • Chúng tôi không khuyên bạn tăng mức Magiê hơn 50 ppm mỗi ngày.
Aquaforest - Chất nền tảng bổ sung Mg Magie dạng bột AF Magnesium Powder 750G
AF MAGNESIUM 750G – AQUAFOREST