HÓA CHẤT BỔ SUNG DƯỠNG CHẤT CORAL COLOR INTENSE MM 250ML – CONTINUUM AQUATICS

COLOR INTENSE MM cung cấp sắt, bo và rất nhiều các khoáng chất theo yêu cầu của thực vật cung cấp màu trong san hô.