HÓA CHẤT BỔ SUNG IOD REEF BASIS SUSTAIN LIQUID 500ML – CONTINUUM AQUATICS

Reef Basis Sustain là hóa chất bổ sung iode dạng nước an toàn ổn định, được thiết kế để nuôi dưỡng các sinh vật có nhu cầu bổ sung iốt.