AF MG PLUS 2000ML – AQUAFOREST

Aquaforest Mg Plus là sản phẩm giúp tăng mức độ Magie trong bể và ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt Magie đột ngột.

  • Liều dùng: Sử dụng 10ml dung dịch AF Mg Plus làm tăng 7,5mg/l (ppm) trong 100 lít nước (27 gallon).
  • Mức độ Mg nên duy trì ở mức 1180-1460 mg/l (ppm).
  • Không nên tăng nồng độ Magie lên hơn 100 ppm mỗi ngày, hãy đảm bảo mức Magie của bạn nằm trong mức 1180-1460mg/l.