TROPIC MARIN COMPACT LAB – BỘ TEST 5 CHỈ TIÊU HOÀN CHỈNH

1.350.000

Bộ phòng thí nghiệm nhỏ gọn của Tropic Marin. Để xác định các thông số nước quan trọng của hồ cá nước biển

pH – Lên đến 100 xét nghiệm

Độ kiềm / dKH –  Lên đến 100 xét nghiệm

Phosphate / PO4 – Tối đa 50 xét nghiệm

Nitrite / Nitrate – Tối đa 50 Thử nghiệm

Amoniac – Lên đến 50 xét nghiệm

Cho phép đặt hàng trước

Tropic Marin Compact Lab - Bộ Test 5 chr số hoàn chỉnh cho bể cá cảnh biển
TROPIC MARIN COMPACT LAB – BỘ TEST 5 CHỈ TIÊU HOÀN CHỈNH

Available on backorder