REDSEA FOUNDATION C MAGNESIUM 1KG – BỔ SUNG MAGIE CHO BỂ SAN HÔ

540.000

Magnesium rất quan trọng cho sự phát triển của các sinh vật biển động vật khác nhau và tảo Corallin.

Khi pha 1g/100l nước sẽ tăng Mg trong hồ cá biển lên 1.34ppm

 

Magnesium rất quan trọng cho sự phát triển của các sinh vật biển động vật khác nhau và tảo Corallin.  Khi pha 1g/100l nước sẽ tăng Mg trong hồ cá biển lên 1.34ppm
REDSEA FOUNDATION C MAGNESIUM 1KG – BỔ SUNG MAGIE CHO BỂ SAN HÔ