AF COMPONENT B 200ML – AQUAFOREST

Aquaforest Component B chứa: coban, đồng, crôm, mangan, vanadi, kẽm, niken, sắt được thiết kế để bổ sung những thiếu hụt nhỏ của kim loại nặng trong bể cá biển. San hô sẽ đạt được màu sắc mạnh mẽ và ở trong tình trạng tuyệt vời.

Liều lượng: Sử dụng trong bể cá rạn san hô hỗn hợp 5 ml mỗi 100 l nước mỗi tuần một lần.

Liều cũng có thể được điều chỉnh theo mức tiêu thụ Canxi – 1 ml cho mỗi 20 ppm/100l nước.