AF DI RESIN 1000ML – AQUAFOREST

550.000

Aquaforest Di Resin Là 1 sản phẩm chất lượng cao nhất dùng để khử khoáng trong nước máy (TDS) trước khi được sử dụng để pha muối hoặc bù nước cho bể cá cảnh biển

Sử dụng: Đặt AF Di Resin trong lõi lọc cuối cùng của bộ lọc nước RODI. Nên được thay thế khi TDS bắt đầu có chỉ số cao hơn 001.

Aquaforest - Vật liệu khử TDS nước máy lõi RODI AF Di Resin 1000ml
AF DI RESIN 1000ML – AQUAFOREST