AF PURE FOOD 30G – AQUAFOREST

450.000

  • AF Pure Food  là thực phẩm tự nhiên 100% cho san hô.
  • Thành phần dựa trên canxi cacbonat cung cấp cho sinh vật trong bể cá tất cả các yếu tố vi mô và vĩ mô cần thiết, do đó đảm bảo sự phát triển lành mạnh và giảm bớt vôi hóa. Bởi nguồn gốc đặc biệt, AF Pure Food là thực phẩm dành cho san hô trong môi trường sống tự nhiên của chúng.
  • Các thành phần độc đáo của sản phẩm đảm bảo sự tăng trưởng mạnh mẽ. Giàu ng thức canxi cacbonat cũng có tác dụng tích cực trong việc duy trì độ pH ở mức ổn định.

Liều dùng: 1 muỗng đo cho mỗi 100 l (27 US gal) nước.

Cho phép đặt hàng trước

Thức ăn san hô AF Pure Food Aquaforest 30G
AF PURE FOOD 30G – AQUAFOREST

Available on backorder