AF REEF MINERAL SALT 400G – AQUAFOREST

320.000

Được yêu cầu sử dụng với Phương pháp Balling.

Liều dùng: Hòa tan 25g sản phẩm trong 1000ml nước khử ion. Để duy trì trạng thái cân bằng ion, chúng tôi khuyên bạn nên dùng liều tương đương với các sản phẩm Aquaforest: KH Buffer, Magiê và Canxi. Hòa tan 6,14 muỗng canh sản phẩm trong 3,8 lít nước khử ion.

Aquaforest - Muối khoáng bổ sung cho bể san hô AF Reef Mineral Salt 400G
AF REEF MINERAL SALT 400G – AQUAFOREST