AF IRON 10ML – AQUAFOREST

250.000

  • Iron là một giải pháp bổ sung chứa sắt chất lượng cao.
  • Đặc biệt hỗ trợ màu xanh cho Acroporas cũng như các san hô SPS khác.

Liều dùng : Sử dụng 1 giọt AF IRON mỗi 100l (27 US gal ) hàng ngày.

Nồng độ sắt được đề xuất trong bể cá rạn san hô là 0,006 0,12 mg/l (ppm).

1 ml Sắt (~ 15 giọt) trong 100 l (27 US gal) làm tăng nồng độ sắt trong nước thêm 0,005 ppm = 5 g/l.

Aquaforest - Vi lượng bổ sung Sắt cho bể san hô AF Iron Fe 10ml
AF IRON 10ML – AQUAFOREST